Word lid van de club van 100 voor € 45,-- (voorheen 100 gulden).

Harmonie St.Stephanus wil veel betekenen voor de gemeenschap van Stevensweert.
Elk jaar zijn we aanwezig bij diverse activiteiten zoals de processie, het begeleiden van de communicanten, de intocht van Sinterklaas, het defilé van Koningsdag, de intocht van de Avonddriedaagse, het Kaarsenfeest, serenades, etc.

Daarnaast presenteren wij jaarlijks sinds 2010 in sporthal De Werken het alom bekende en gratis  toegankelijke themaconcert. Het themaconcert wordt altijd druk bezocht en levert elk jaar veel positieve reacties op.

Veel mensen waarderen de harmonie hetgeen ook blijkt uit de donaties die we jaarlijks mogen ontvangen. Voor mensen die nog meer betrokkenheid willen tonen is er de Club van honderd. De Club van honderd bestaat uit mensen die de harmonie een warm hart toedragen. We zijn de mensen die vaak al jaren lang lid zijn dan ook zeer dankbaar.

Stevensweert kent slechts weinig (sponsor)bedrijven en de subsidiekranen worden steeds verder dichtgedraaid. De kosten van instrumenten , uniformen, opleidingen, repetities, onderhoud etc. lopen echter jaarlijks op., zodat het steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Met de opbrengst van de Club van 100, kunnen we een belangrijk deel van deze uitgaven bekostigen.
Uiteraard dragen ook onze eigen leden financieel een wezenlijk steentje bij door middel van contributie, maar ook door de welbekende rommelmarkt en het plastic
rapen langs de Maas(plassen), hetgeen behoorlijk intensief werk is.

Harmonie St. Stephanus vindt ook de muzikale ontwikkeling van onze jeugd erg belangrijk, hetgeen ook voor ons voortbestaan natuurlijk van groot belang is. Onze jeugdharmonie is daarom van grote waarde voor de vereniging. De harmonie vervult derhalve een niet te onderschatten maatschappelijke, educatieve en sociale rol in de Stevensweerter gemeenschap. Word daarom lid van de Club van honderd en steun daarmee onze activiteiten. Aanmelden kan simpel via een mailtje: harmonie.stephanus@gmail.com of via een van onze (bestuurs)leden.

Voor uw bijdrage zeggen we reeds bij voorbaat dank.

Harmonie St.Stephanus