Historie Harmonie St. Stephanus Stevensweert

Het ontbreken van een muziekgezelschap bij kerkelijke gelegenheden en andere feestelijkheden in Stevensweert, was in 1945 en al jaren daarvoor onderwerp van discussie geweest. Stevensweert was in die tijd niet alleen geografisch een ' Eiland in de Maas' , maar ook op het muzikale vlak vormde het een eiland binnen de Midden-Limburgse muziekwereld.

Kennelijk bestond er geen dringende behoefte om tot oprichting van een eigen harmonie over te gaan, hetgeen voor een dorp met zo'n rijke historie toch wel eigenaardig was. Dit ook met het oog op het inwonertal van Stevensweert dat voor de oorlog in vergelijking met vele omliggende dorpen toch van een redelijke omvang was.

Na de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog ging er echter na de bevrijding steeds meer stemmen op het oprichten van een muziekgezelschap. Ook Ber Nelissen, die de nodige muzikale ervaring had opgedaan bij de harmonie van Buchten, vond het te gek voor woorden dat Stevensweert geen harmonie rijk was. Op zijn eigen onnavolgbare manier wist hij Jac Slijpen en Jan Jeurissen zo te bewerken dat deze geheel informeel een briefje op het gemeentelijk publicatiebord hingen met de mededeling dat op 25 november 1945 een vergadering belegd zou worden aangaande dit onderwerp. De spontane opkomst bij zaal Richter zette men serieus aan het denken over het oprichten van een harmonie. Staande de vergadering gaven zich 39 personen op als lid van de nieuwe vereniging. Tot patroon van de vereniging werd St. Stephanus gekozen.

Na enkele succesvolle acties ter bekostiging van het instrumentarium werd er druk gerepeteerd en kon op 17 juli 1946 worden overgegaan tot de definitieve oprichting van de vereniging. Op deze datum werden de statuten van de harmonie in zaal Richter vastgesteld en was de oprichting een feit. Er werd gestart met 48 leden. Tot dirigent werd de heer Wiel van Pol uit Maasbracht benoemd.

Op 27 januari 1947 trad de harmonie toe tot de toenmalige Midden-Limburgse Bond van Zang- en Muziekgezelschappen " Ars et Amicitia", een van de vele bonden die Limburg toen rijk was.

Na een periode van anderhalf jaar repeteren en een flinke portie doorzettingsvermogen en gezelligheid was het op 5 mei 1947 dan eindelijk zover dat de harmonie haar eerste muzikale rondwandeling door Stevensweert maakte. Hoewel de harmonie slechts enkele marsen kon spelen, was het hele dorp op deze nationale Bevrijdingsdag uitgelopen om op enthousiaste manier haar belangstelling te tonen. Vanaf dat moment was de harmonie niet meer weg te denken bij feestelijke en kerkelijke gelegenheden in Stevensweert.

Historie in vogelvlucht

1947: eerste deelname aan Bondsfeest in Montfort en Ohé en Laak.

1948: -de harmonie settelt zich in zaal Richter, tevens nog altijd het repetitie- en verenigingslokaal van de harmonie.

-burgemeester Kelleners wordt voorzitter.

-deelname aan drie muziekfeesten te Koningsbosch, Susteren en Ohé en Laak.

1949: -inwijding van het eerste verenigingsvaandel, ontworpen door Jacques Verheijen uit Echt.

-3e prijs in 3e afdeling bij deelname aan vrij concours te Grevenbicht.

1950: 1ste prijs met 329 punten in 3e afdeling vrij concours te Merum.

1951: eerste donateursconcert

1952: 1ste prijs met 321 punten in 2e afdeling vrij concours te Ospel.

1953: eerste avondconcert te Nieuw-Einde.

1954: oprichting "Boerenkapel".

1956: viering 10-jarig jubileum en aanschaf uniformpetten en oprichting tamboerkorps.

1960: 1ste prijs met 297 punten in 3e afdeling Bondsconcours te Einighausen.

1961: -1ste prijs met 270 punten in 2e afdeling Bondsconcours te Maasbracht-Beek.

-Limburgs Kampioen in de 2e afdeling met 292 punten op concours te Valkenburg.

1962: -Pit Brentjens neemt de voorzittershamer over van Burgemeester Kelleners.

-1ste prijs met 264 punten in 1ste afdeling Bondsconcours te Grathem.

-dirigent Wiel van Pol wordt opgevolgd door dirigent Ad Gelissen.

1965: -J.H. van Hasselt wordt eerste beschermheer van de harmonie.

-1ste prijs met 273 punten in 1ste afdeling Bondsconcours te Gennep.

1966: -Limburgs Kampioen in de 1ste afdeling met 292,5 punten op concours te Linne.

-de harmonie wordt voor het eerst geüniformeerd.

-de harmonie luistert 19 feestelijkheden op waaronder het 700-jarig bestaan van Stevensweert.

-Jacqueline Jessen wordt de eerste vrouwelijke muzikant van de harmonie.

1968: dirigent Ad Gelissen wordt opgevolgd door dirigent Piet Aben.

1969: oprichting damescomité.

1970: 2e prijs met 271,5 punten in afdeling Uitmuntend Bondsconcours te Leeuwen.

1971: - viering 25-jarig jubileum met uitgebreid programma en 12 zilveren jubilarissen.

- dirigent Piet Aben wordt opgevolgd door dirigent Sjeng Koolen.

1974: 1ste prijs met 292,5 punten in afdeling Uitmuntend Bondsconcours te Tienray.

1975 - 1ste J. Koolen solistentoernooi.

- organisatie Bondconcours te Stevensweert.

1978: organisatie Midden-Limburgs Streektoernooi met 20 deelnemende korpsen.

1979: 1ste prijs met 291,5 punten in afdeling Uitmuntend Bondsconcours te St. Michielsgestel.

1980: organisatie 1ste rommelmarkt.

1981: aanschaf nieuwe uniformen bij gelegenheid van 35-jarig jubileum.

1983: 1ste prijs met 296 punten in afdeling Uitmuntend Bondsconcours te Posterholt.

1984: - 1ste prijs met 296 punten in afdeling Uitmuntend Landskampioenschappen te Someren.

- oprichting jeugdensemble onder leiding van Henk Houben.

1986: viering 40-jarig jubileum met 13 jubilarissen.

1987: organisatie 1ste Maas Muziek Manifestatie.

1988: 1ste prijs met 299 punten in afdeling Uitmuntend Bondsconcours te Susteren.

1989: Frans Koolen volgt Henk Houben op als dirigent van de jeugdharmonie.

1990: - Frans Theunissen neemt de voorzittershamer over van Pit Brentjens.

- inzegening en presentatie van nieuw vaandel.

1992: 1ste prijs met 293,5 punten in afdeling Uitmuntend Bondsconcours te Susteren.

1994: - dirigent Sjeng Koolen wordt opgevolgd door dirigent Rolf Prejean.

- 25-jarig jubileum damescomité,

1996: uitgebreide viering van het gouden jubileum en presentatie jubileumboek.

1998: 1ste prijs en promotie met 303,5 punten in de 1ste afdeling Bondsconcours te Venlo.

2000: dirigent Rolf Prejaen wordt opgevolgd door dirigent Henk Houben.

2001: 1ste prijs met 300 punten in afdeling Uitmuntend Bondsconcours te Venlo.

2004: organisatie 25ste rommelmarkt.

2005: 1ste prijs met 85 punten, promotie naar de 2e divisie (afdeling Uitmuntend) en Limburgs Kampioen.

2006: -1ste prijs met 80 punten in de 2e divisie en Nederlands Kampioen.

- viering 60-jarig jubileum.

2009: - organisatie Bokkeriejers-fietstocht Nederlands-Belgisch Limburg.

- 2e prijs met 78,85 punten in de 2e divisie op het WMC te Kerkrade.

2010: eerste jaarlijkse thema-/galaconcert met Harmonie en Jeugdharmonie in Sporthal " De Werken".

2011: concertreis naar Bitburg.

2012: Jeugdharmonie verzorgt samen met Jeugdkorps Berg aan de Maas Promsconcert t.g.v.100-jarig bestaan Harminie St.Joseph in Berg aan de Maas 

2013: dirigent Henk Houben wordt opgevolgd door dirigent Thijs Tonnaer

2014: Frans Koolen viert 25-jarig dirigentschap jeugdharmonie

- Aanschaf nieuwe uniformen

- eerste lustrum themaconcerten. Bezoekersrecord bij thema "It's All America"