Rommelmarkt 2022 afgelast

Natuurlijk waren we heel blij met de nodige toezeggingen van vrijwilligers bij de beoogde  rommelmarkt op 28 augustus  2022. Met begrip voor iedereen die de rommelmarkt graag zou willen laten doorgaan, hebben we toch het besluit genomen om de rommelmarkt niet door te laten gaan met als hoofdreden het te grote tekort aan menskracht. 

Hoewel we de toezegging hadden van 60 leden en vrijwilligers en de nodige pogingen hebben gedaan om dit aan te vullen, kwamen we nog 40 mensen te kort om deze rommelmarkt te kunnen organiseren.

Gelet op alle risico's die de vereniging daarmee loopt, hebben we dit besluit moeten nemen. Na de zomervakantie zullen we bekijken hoe een toekomstige invulling van een rommelmarkt er uit zou kunnen zien. 

 

 

 

X