Jeugdopleiding

De jeugdopleiding van Harmonie St.Stephanus start met de blokfluitopleiding die in eigen beheer wordt uitgevoerd door Carla van de Klundert. Carla is op het conservatorium afgestudeerd als muziekdocent orgel, zang en blokfluit met als specialisatie Orthopedagogisch Muziekbeoefenaar en kan bogen op een jarenlange ervaring m.b.t. het opleiden van blokfluitcursisten.

Omdat we de kosten zo laag mogelijk willen houden, zal de harmonie bij deze opleiding de kosten voor de helft voor haar rekening nemen. De kosten voor de cursist bedragen € 100,-- op jaarbasis. De harmonie levert daarbij ook de blokfluit, muziekstandaard en het benodigde lesmateriaal.

Na afloop van dit voorbereidend blokfluitjaar kunnen de leerlingen in overleg met Carla en de harmonie overstappen naar een blaas- of slagwerkinstrument. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur en de mogelijkheden van de leerling. De muziekopleiding is al jaren in de vetrouwde handen van Myouthic. Ook hier betaalt de harmonie de helft van de opleidingskosten en stelt het instrument ter beschikking. 

Al vrij snel na aanvang van de instrumentale vervolgopleiding kunnen de kinderen meespelen binnen de jeugdharmonie die uiteraard een goede basis en logisch opstapje naar de latere grote harmonie vormt.

Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Wilt u meer hierover weten: http://www.muziekmaaktslim.nl

Daarnaast is de opleiding natuurlijk ook van groot nut bij het vak Muziek dat op de middelbare school tegenwoordig evenveel gewicht heeft als de andere vakken. Leerlingen met een muzikale vooropleiding hebben hier een groot voordeel.

 

Jeugdharmonie SOL

 Jeugdharmonie SOL (Stevensweert- Ohé en Laak) werd opgericht in 1984 en staat sinds 1989 onder leiding van Frans Koolen die in 2014 dus zijn 25 jarig dirigentschap vierde. Uiteraard werd dit in mei 2014 op grootse wijze gevierd. Alle muzikanten die hij in deze 25 jaar heeft gedirigeerd waren uitgenodigd en dat waren er heel wat.

De sfeer binnen de jeugdharmonie is uitstekend en zoals de naam al verraadt zijn er sinds 2010 ook jeugdleden van harmonie  St.Caecilia Ohe en Laak in het jeugdkorps opgenomen. De jeugdharmonie telt op dit moment 37 leden, die vol enthousiasme elke vrijdagavond repeteren. Maar niet alleen de gezelligheid telt. De muziek van dit jeugdkorps is een lust voor het oor. Het programma bestaat voornamelijk uit popuaire werken en heeft op menige uitvoering de nodige lof van de toehoorders geoogst. Niet voor niets wordt de jeugdharmonie zeer regelmatig gevraagd om bij evenementen op te treden.

Het zwaardere werd wordt echter niet geschuwd. Jaarlijks wordt deelgenomen aan de beoordelingsconcerten voor jeugdorkesten te Heel. De beoordelingen variëren van goed tot zeer goed en zijn dus zeer tevredenstellend. In 2017 en in 2018 (!) behaalde de Jeugdharmonie samen met de Jeugdharmonie van St.Joseph Berg aan de Maas zelfs het predikaat "meest inspirerende orkest van de dag"

De harmonie is zeer ingenomen met dit jeugdkorps dat door zijn uitstraling en gezelligheid ook nieuwe jeugdleden aantrekt en onder leiding van Frans Koolen op een zeer ontspannen wijze de jeugdleden voorbereidt op de "grote" harmonie.